ابزار سروری

امام على (سلام الله علیه) :

فِعلُ المَعروفِ وإغاثَةُ المَلهوفِ وإقراءُ الضُّیوفِ آلَةُ السِّیادَةِ.
احسان کردن، کمک به ستمدیده و مهمان‏‌نوازى، ابزار سَرورى است.

خیرو برکت در قرآن و حدیث :ص308- ح 650

/ 0 نظر / 8 بازدید